Karen van Gerner Fotografie

Algemene Voorwaarden

Hondenfotografie Hondenfotografie

Op alle rechtsbetrekkingen van Karen van Gerner zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke je (op verzoek gratis) ter beschikking worden gesteld of welke je hieronder kunt downloaden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden downloaden Download Algemene Voorwaarden